BKS Sistemi d.o.o.
preduzece za proizvodnju, promet i usluge
u oblasti tehnicke zaštite objekata

Beograd 11000
tel/fax 011 33 21 137
mobtel. 063 236 635

e-mail.
branko.kamenica@gmail.com
<povratak>